12 kroków

12 kroków to program wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami, który został stworzony przez anonimowych alkoholików (AA). Program opiera się na dwunastu zasadach, które mają pomóc osobom uzależnionym w wyjściu z nałogu i prowadzeniu życia wolnego od używek. Oto skrótowy opis „12 kroków”:

 1. Przyznanie się do problemu: Osoba uzależniona uznaje, że ma problem z nałogiem i nie jest w stanie go kontrolować.
 2. Wiara w moc większą od nas samych: Uznaje się, że osoba nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z nałogiem i potrzebuje wsparcia wyższej siły.
 3. Oddanie się mocy wyższej: Osoba oddaje swoje życie w ręce mocy wyższej, np. Boga, aby pomógł jej pokonać nałóg.
 4. Samooczyszczenie: Dokonuje się szczerej i pełnej oceny własnych działań i błędów, a także przygotowuje się do zmiany swojego postępowania.
 5. Przyznanie się do błędów: Osoba jest gotowa przyznać się do popełnianych błędów wobec samej siebie i innych osób.
 6. Gotowość do zmian: Osoba jest gotowa podjąć kroki w celu zmiany swojego życia i wyjścia z nałogu.
 7. Prośba o pomoc: Prosi się o pomoc od mocy wyższej i innych osób, którzy przeszli podobne doświadczenia.
 8. Zrobienie listy osób, które skrzywdzono: Osoba dokonuje spisu osób, którym wyrządziła krzywdę w związku z nałogiem i jest gotowa naprawić te szkody.
 9. Naprawienie krzywd: Osoba dokonuje prób naprawienia krzywd wyrządzonych innym, o ile jest to możliwe i nie zaszkodzi to nikomu.
 10. Kontynuowanie samooceny: Osoba stale analizuje swoje postępowanie i jest gotowa wprowadzać zmiany, aby uniknąć nawrotu nałogu.
 11. Praktyka duchowości: Osoba praktykuje duchowość poprzez modlitwę, medytację lub inne działania zgodne z własnymi przekonaniami.
 12. Dzielenie się doświadczeniem: Osoba udziela wsparcia i pomaga innym, którzy zmagają się z nałogiem, dzieląc się własnym doświadczeniem i siłą.

Program „12 kroków” jest powszechnie stosowany w terapii uzależnień i cieszy się uznaniem ze względu na swoje holistyczne podejście oraz skuteczność w pomaganiu osobom zmagającym się z różnymi nałogami.

Zostaw serduszko - to nas motywuje

Strona używa plików cookie, aby poprawić komfort użytkowników. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce.
Czytaj więcej