Polityka prywatności & Cookies

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.gabinet-bloom.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest JPM Marketing. Agencja interaktywna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prosta 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662716 oraz numerem NIP 1132929868; telefon: +48 884 888 402; e-mail: [email protected].
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez gromadzenie logów serwera.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza wszelkie przekazane mu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. W zakresie i w celach wskazanych w Polityce Prywatności odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Bing, Facebook, a automatyczne przetwarzanie danych może być dokonywane w Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel.
 6. Dbamy o prywatność użytkowników Serwisu i korzystamy z certyfikatu SSL.

Informacje zbierane przez formularze

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Podanie danych w formularzu „W czym możemy Ci pomóc” (imię, email) jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres 5 lat. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.
 4. Podane danych w formularzu „Newsletter” (imię + email) jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia otrzymywania wiadmości drogą email. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu). Dane przechowywane i przetwarzane przez okres 5 lat. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.

Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy również: – dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji. Dane te są przechowywane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie administrator może je również przechowywać przez okres 5 lat. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, – dane użytkowników, którzy wchodzą z administratorem w interakcję na stronie w formie komentarzy lub na portalach społecznościowych (Facebook, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez administratora konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekazane mu zostaną w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przechowywane są przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, – dane identyfikacyjne i kontaktowe podane administratorowi w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaż towarów. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z ich niezbędnością do zainicjowania zawarcia umowy oraz wykonywania umowy. Dane te przechowywane są przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług terapeutycznych i podaniem danych o zdrowiu na podstawie przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usług. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług, w tym usługi informatyczne i księgowe, – dane identyfikacyjne i kontaktowe podane administratorowi w związku z zawartą umową, a przetwarzanie odbywa się w celu rozliczenia tych usług. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozliczenia usług. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane te przechowywane są przez okresy wymagane przepisami prawa. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z rozliczeniem usług, w tym usługi księgowe i prawne.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone i. Blackberry

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 2. W stosunku do wszystkich przekazanych danych osobowych każdy użytkownik (lub inny podmiot danych) ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych w rozumieniu RODO, jak również – w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.